СТРАНИЦИ

Университетската Агенция на Франкофонията

УНИВЕРСИТЕТСКА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА

Медицински университет – София е член на Университетската Агенция на Франкофонията (AUF)  от 1994 година до сега. Това е международна асоциация, която развива дейност изключително в областта на висшето образование и научните изследвания, наброява 1007 члена (университети, висши училища, институти, научно-изследователски центрове), разпръснати по всички континенти, в 119 държави, 55 от които страни членки на Международната Организация на Франкофонията (OIF). Като такава тя представлява уникална мрежа от партньорства, имащи за цел изграждането и консолидацията на франкофонско научно пространство, чрез подпомагане на институционалните проекти на университетите членове, на научното сътрудничество, на изследователската дейност и публикациите.

Голям брой преподаватели и изследователи от МУ-София имат принос в научни прояви, изнасяли са лекции в университети членове на AUF или на франкофонски конференции. Досега наши студенти са осъществявали най-често франкофонска мобилност с докторантска стипендия и за професионален стаж.

МУ-София има участие в следните франкофонски проекти:

  1. “Outils, usage et pratiques du numérique en pédagogie“ като част от инициатива Appui à la transformation numérique des établissements membres en Europe centrale et orientale.
  2. Pilot project for the improvement of the institutional frame of academic management and good practices exchange by using benchmarking tools.
  3. Проект съвместно с Университета „Юлиу Хатиегану – Клуж, Румъния и Университета във Версай, Франция, 2011 – 2013 г.;
  4. BECO PROJECT –  проект за мултицентрично проучване, 2011 – 2013 г. , Катедра по вътрешни болести, съвместно с партньори от Македония, Румъния и Франция
  5. „Алгоритъм за неинвазивна диагноза на стеатохепатит, мултицентрично проспективно проучване” Университет в гр. Клуж-Румъния и Франция, 2010 г. – 2012 г. Катедра по Вътрешни болести на МУ-София

 

Agence Universitaire de la Francophonie –  

За Централна и Източна Европа адресът е :

Bureau régional pour l’Europe Centrale et Orientale

СТИПЕНДИИ И ПРОЕКТИ

Докторантски стипендии за мобилност на AUF 2021

Университетската франкофонска агенция представя възможност за кандидатстване за 3-месечен докторантски научен престой в университет, член на организацията.  Конкурсът е насочен към зачислени докторанти в МУ-София,

Стипендии на френското правителство

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на

Университетската франкофонска агенция (AUF) обявява международна покана за проекти като част от своя специален план за действие COVID-19

Университетската франкофонска агенция (AUF) обявява международна покана за проекти като част от своя специален план за действие COVID-19. Целта на този призив е да се

Конкурс « Моята теза в 180 секунди »

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) организира конкурс « Моята теза в 180 секунди » , който предоставя на участниците уникалната възможност да

Организиране на научна проява през 2017

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа публикува обява за представяне на предложения за организиране на научна проява през

AUF стипендии за професионален стаж през 2017

Отдел МИПФ информира, че студентите в МУ-София могат да кандидатстват към Университетската франкофонска агенция (AUF) за стипендия за осъществяване на стаж в чужбина (на френски

ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ОТ ФРАНКОФОНСКАТА АГЕНЦИЯ (AUF) 2016 год.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София информира, че Франкофонската агенция (AUF) започва приема на кандидатури за професионален стаж в чужбина, за период между

Финансиране на международна мобилност за академичен или научен стаж

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че Франкофонската университетска агенция, предоставя финансиране на международна мобилност за академичен или изследователски стаж, за