СТРАНИЦИ

Университетската Агенция на Франкофонията

УНИВЕРСИТЕТСКА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА

Медицински университет – София е член на Университетската Агенция на Франкофонията от 1994 година. Ректорът на МУ-София е участвал в срещата на върха на франкофонията в Канада през 2008 година, на международната франкофонска конференция в Австралия, а началникът на Международен отдел на МУ – София е взимал участие на международни франкофонски конференции в Румъния. Голям брой преподаватели и изследователи имат принос в научни прояви, изнасяли са лекции в университети членове на AUF или на франкофонски конференции. Досега наши студенти са осъществявали най-често франкофонска мобилност с докторантска стипендия.

Университетската Агенция на Франкофонията (AUF) е международна организация, която развива дейност изключително в областта на висшето образование и научните изследвания. Наред с това AUF е и асоциация, която наброява 782 члена (университети, институти, научно-изследователски центрове), разпръснати по всички континенти, в 98 държави, 55 от които страни членки на Международната Организация на Франкофонията (OIF). Като такава тя представлява уникална мрежа от партньорства, имащи за цел изграждането и консолидацията на франкофонско научно пространство, чрез подпомагане на институционалните проекти на университетите членове, на научното сътрудничество, на изследователската дейност и публикациите.

За осъществяване на тази политика, в съответствие с нуждите на университетите партньори функционират 70 структури по света, организирани в 10 регионални бюра.

Agence Universitaire de la Francophonie –  

За Централна и Източна Европа адресът е :

Bureau régional pour l’Europe Centrale et Orientale

СТИПЕНДИИ И ПРОЕКТИ

Докторантски стипендии за мобилност на AUF 2021

Университетската франкофонска агенция представя възможност за кандидатстване за 3-месечен докторантски научен престой в университет, член на организацията.  Конкурсът е насочен към зачислени докторанти в МУ-София,

Стипендии на френското правителство

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на

Университетската франкофонска агенция (AUF) обявява международна покана за проекти като част от своя специален план за действие COVID-19

Университетската франкофонска агенция (AUF) обявява международна покана за проекти като част от своя специален план за действие COVID-19. Целта на този призив е да се

Конкурс « Моята теза в 180 секунди »

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) организира конкурс « Моята теза в 180 секунди » , който предоставя на участниците уникалната възможност да

Организиране на научна проява през 2017

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа публикува обява за представяне на предложения за организиране на научна проява през

AUF стипендии за професионален стаж през 2017

Отдел МИПФ информира, че студентите в МУ-София могат да кандидатстват към Университетската франкофонска агенция (AUF) за стипендия за осъществяване на стаж в чужбина (на френски

ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ОТ ФРАНКОФОНСКАТА АГЕНЦИЯ (AUF) 2016 год.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София информира, че Франкофонската агенция (AUF) започва приема на кандидатури за професионален стаж в чужбина, за период между

Финансиране на международна мобилност за академичен или научен стаж

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че Франкофонската университетска агенция, предоставя финансиране на международна мобилност за академичен или изследователски стаж, за