СТРАНИЦИ

50 години от създаването на Франкофонската университетска агенция – AUF

По случай 50 години от създаването на Франкофонската университетска агенция – AUF, ректорът – проф. Слим Калбус даде интервю пред Международното франкофонско списание Revue, което може да намерите ТУК

Медицински университет – София е член на Университетската Агенция на Франкофонията от 1994 година. Голям брой преподаватели и изследователи на МУ-София имат принос в научни прояви, изнасяли са лекции в университети членове на AUF или на франкофонски конференции. Досега наши студенти са осъществявали най-често франкофонска мобилност с докторантска стипендия. Университетската Агенция на Франкофонията (AUF) е международна организация, която развива дейност изключително в областта на висшето образование и научните изследвания. Наред с това AUF е и асоциация, която наброява 1007 члена (университети, институти, научно-изследователски центрове), разпръснати по всички континенти, в 119 държави. Като такава тя представлява уникална университетска мрежа от партньорства, имащи за цел изграждането и консолидацията на франкофонско научно пространство, чрез подпомагане на институционалните проекти на университетите членове, на научното сътрудничество, на изследователската дейност и публикациите.

Чрез своята област на експертиза ролята на AUF е особено важна. Агенцията допринася косвено и отговорно за социалния и икономическия прогрес чрез образование и изследвания. AUF развива доброволно и отговорно сътрудничество, базирано на споделени ценности в това езиково пространство: зачитане на многообразието, солидарност, обмен на знания и ноу-хау за съвместно развитие.