СТРАНИЦИ

Документи

ДОКУМЕНТИ

МУ-София насърчава своя административен и обучаващ персонал да предприеме действия, за да допринесе за зеления преход и за укрепване на компетенциите за устойчивост на всички учащи се. Нашите изследователи, лектори, административен персонал и студенти трябва да развият знанията, уменията и нагласите, за да живеят по-устойчиво, да променят моделите на потребление и да допринесат за по-екологично бъдеще. Образованието и обучението имат ключова роля в подкрепата на хората да преминат от осведоменост за околната среда към индивидуални и колективни действия. Висшият мениджмънт на МУ-София има все по-голям брой инициативи и действия, подпомагащи вътрешната институционална информираност относно изменението на климата, биоразнообразието и устойчивостта в образованието и обучението.