СТРАНИЦИ

РЕЙТИНГ КЛАСАЦИИ И НАГРАДИ

Scimago Institutions Rankings

SCImago Institutions Rankings (SIR) е класификация на академични и свързани с научни изследвания институции и университети, класирани по три набора от индикатори, базирани на научноизследователска ефективност, иновационни резултати и обществено въздействие, измерено чрез тяхната уеб видимост.

Класацията SCImago Institutions Rankings (SIR) на изследователските институции по света се подготвя от 2009 г. от организацията, която обединява Испанския национален изследователски съвет, университета на Гранада, университета „Карлос Трети“ в Мадрид, университета на Алкала, университета на Естрамадура и други.

QS World University Rankings 2022

Класацията QS World University Rankings 2022 включва 1300 университета от цял ​​свят за изданието си през 2022 г., като всяка институция е оценена според шест ключови показателя от академичната репутация до броя на записаните международни студенти. Към класацията има шест отделни подкласации: QS Rankings By Subject, QS Sustainability Rankings, QS Best Student Cities, QS Business Masters Rankings, QS Global MBA Rankings и QS International Trade Rankings. Основните критерии, по които се класират са: академична репутация, брой цитирания, H-индекс, репутация сред работодатели и нововъведения индикатор – международна изследователска мрежа.

U-Multirank: 2022 World University Rankings

U-Multirank е многоизмерна, ориентирана към потребителите, международна класация на висши учебни заведения, която сравнява представянето на институциите за висше образование в петте измерения на университетската дейност: (1) teaching and learning, (2) research, (3) knowledge transfer, (4) international orientation and (5) regional engagement. Уеб инструментът U-Multirank позволява сравнения на ниво университет като цяло и на ниво конкретни учебни програми. Въз основа на емпирични данни, U-Multirank сравнява институции с подобни институционални профили („подобни с подобни“) и позволява на потребителите да разработят свои собствени персонализирани класации, като избират индикатори по отношение на собствените си предпочитания.

URAP TURKEY RANKINGS

URAP е организация с нестопанска цел, която е създадена в Института по информатика на Близкоизточния технически университет през 2009 г. Членовете на екипа на URAP са изследователи на METU, които доброволно участват в изследователската аналитична част. Основната цел на URAP е да разработи система за класиране на световните университети въз основа на показатели за академично представяне, които отразяват качеството и количеството на техните научни публикации. В съответствие с тази цел URAP публикува ежегодно Световната класация на висшите учебни заведения от 2010 г.. Последните класации включват 2500 висши училища по света, както и 41 различни специализирани научни области.

UI GreenMetric World University Rankings 2022

UI GreenMetric World University Rankings е класация за идентифициране на водещи университетски зелени кампуси, които провеждат активна институционална политика за устойчивост на околната среда и климата. Инициативата започва от Universitas Indonesia през 2010 г. като чрез 39 индикатора в 6 критерия, UI GreenMetric World University Rankings определя класирането според екологичните ангажименти и инициативи на университетите. Методиката в класацията обхваща 6 големи раздела с индикатори: Материална учебна база и инфраструктура, Енергия и климатични промени, Отпадъци и пречиствателна система, Водни ресурси, Транспорт в кампуса, както и Качество на обучението.

The Center for World University Rankings (CWUR)

Центърът за класиране на световни университети (CWUR) е водеща консултантска организация, предоставяща политически съвети, стратегически прозрения и консултантски услуги на правителства и университети за подобряване на образователните и изследователските резултати. От 2012 г. насам CWUR публикува глобално академично класиране на университети от цял свят, което оценява качеството на образованието, пригодността за заетост, качеството на преподавателите и научните изследвания, без да разчита на проучвания и подадени от университетите данни. Класацията стартира като проект в Джеда, Саудитска Арабия с цел класиране на 100-те най-добри световни университета. През 2019 г. класацията се разширява, за да изброи първите 2000 от близо двадесет хиляди университета по света, което я прави най-голямата академична класация на глобалните университети.

THE (Times Higher Education) Ranking 2022

THE (Times Higher Education) предоставя надеждни данни за представянето на университетите за студенти и техните семейства, академици, университетски лидери, правителства и индустрия от 2004 г. Kласацияta обхваща трите основни области на дейност на университета: научни изследвания, въздействие и преподаване. THE World University Rankings предоставя списък на най-добрите университети в света, с акцент върху изследователската мисия. Това е единствената глобална таблица на университетската лига, която оценява изследователските университети във всичките им основни мисии: преподаване (средата за обучение); изследвания (обем, приходи и репутация); цитирания (изследователско влияние); доход от индустрията (трансфер на знания) и международна перспектива (персонал, студенти и изследвания). Той използва 13 калибрирани индикатора за ефективност, за да предостави най-изчерпателните и балансирани сравнения.

The "Webometrics Ranking of World Universities"

Класацията на световните университети на Webometrics е инициатива на Cybermetrics Lab, изследователска група, принадлежаща към Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), най-големият обществен изследователски орган в Испания. CSIC е сред първите организации за фундаментални изследвания в Европа. През 2006 г. CSIC се състои от 126 центъра и института, разпределени в цяла Испания.

Специфичните области на изследване включват: Development of Web indicators to be applied on the areas of the Spanish, European, Latinamerican and World R&D; Quantitative studies about the scientific communication through electronic journals and repositories, and the impact of the Open Access initiatives; Development of indicators about resources in the Society of Information; Indicators and social networks visualization on the Web with friendly, dynamic and interactive graphic interfaces; Design and evaluation of documentary analysis techniques of Web resources; Genre studies applied to the scholar activity on the Web; Development of applied cybermetrics techniques based on the positioning on search engines of Web domains; Analysis of the information usage through Web data mining of log files.

The Academic Ranking of World Universities (ARWU) - Shanghai Ranking

Академичното класиране на световните университети (ARWU) – Шанхай е призната ранкинг система и предшественик на глобалните университетски класации. ARWU представя най-добрите 1000 изследователски университета в света всяка година въз основа на прозрачна методология и обективни данни от трети страни.

2022-2023 Best National Universities | US News Ranking

Деветата годишна класация на най-добрите глобални университети в U.S. News & World Report сравнява университетите в световен мащаб. Тъй като все по-голям брой студенти планират да се запишат в университети извън собствената си страна, класацията на най-добрите глобални университети, която се фокусира конкретно върху академичните изследвания и репутацията на училищата като цяло, а не върху техните отделни бакалавърски или магистърски програми, спомага на тези кандидати да сравнят точно институции по света. Цялостната класация на най-добрите глобални университети обхваща 2000 най-добри институции, спрямо 1750 миналата година, разпределени в 95 държави, спрямо 90 миналата година. Първата стъпка в изготвянето на тези класации, които се поддържат от Clarivate™, включваше създаването на група от 2011 университета, които бяха използвани за класиране на най-добрите 2000 училища.

НОВИНИ

зелен сертификат за 2022
Медицински университет – София отново със зелено отличие в световната класация UI GreenMetric World University Rankings 2022

МУ-София получи признание за своята устойчива зелена политика в световната класация UI GreenMetric World University Rankings 2022. Висшето медицинско училище е на 911-то място в световната листа на

МУ-София е на I-во място в България и на 1305-то място в световната класация по академично представяне

Престижната неправителствена организация URAP, позиционирана в Института по информатика на Средноизточния технически университет в Анкара, позиционира МУ-София на 1-во място в България и на 1305-то