СТРАНИЦИ

УЧЕБНИ ТАКСИ

Такси за кандидатстване за учебната 2021/2022 г. – 70 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.

Такса за прием и обработка на документи при кандидатстване без полагане на изпит- 35 лв.

Такси за обучение за учебната 2021/2022 г. ще бъдат публикувани след Решение на МС