СТРАНИЦИ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ПРОЕКТИ (АРХИВ)

ХОРИЗОНТ 2020 (2014-2020)

AcronymProject NumberTitleCall identifierDates
PREVIEW312057PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population
studies in Europe and around the World
FP7-KBBE-2012-6-singlestageFP701.01.2013
Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia561644Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in SerbiaEAC-A04-2014EPLUS15.10.2015
REFRESH818879REFRESH - Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHareH2020-MSCA-NIGHT-2018H202001.06.2018
Src dimerization882247Activation of Src kinases through dimerization suggests novel therapeutic opportunitiesH2020-MSCA-IF-2019H202001.06.2020
FRESHER954776Find Research Everywhere, SHare and expERienceH2020-MSCA-NIGHT-2020H2020
01.05.2020

ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ + КА103 & KA107 & KA203 (2014-2020)

 1. Project 2020-1-BG01-KA103-078031 ProgrammeErasmus+ Key Action KA1 – Learning Mobility of Individuals Action Type KA103 – Higher education student and staff mobility within programme countries, 242 397 euro
 2. Project 2019-1-BG01-KA103-061255 ProgrammeErasmus+ Key ActionKA1 – Learning Mobility of Individuals Action TypeKA103 – Higher education student and staff mobility within programme countries, 244 490 EUR
 3. Project 2018-1-BG01-KA103-047034 Programme Erasmus+ Key ActionKA1 – Learning Mobility of Individuals Action Type KA103 – Higher education student and staff mobility within programme countries 225 740 EUR
 4. Project 2018 – 1 – BG01-KA107-047171 Key ActionKA1 – Learning Mobility of Individuals Action Type KA107 – Higher education student and staff mobility between programme and partner countries, 89720 EUR
 5. Project 2016-BG01-KA103-022909, 129 545 euro
 6. Обучение в областта на общественото психично здраве (ComMent Project) 2014-1-EL01-KA202-001592
 7. Укрепване на рамката за Експериментално образование в здравеопазването в Сърбия (ReFEEHS), 2015 – 2017
 8. Съвместна разработка на учебни програми по оценка на здравните технологии 2015-1-TR01-KA203-022402 2015- 2017

ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ (2014 - 2020)

 1. BG16RFOP001-3.003-0013 „ Реконструкция , преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински Университет –София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, Продължителност – 12 месеца, считано от 24.04.2017 г. Финансиране на проекта – 3 425 163,44 лв., Ръководител на проекта: инж. Добрин Нешев
 2. BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, Проект BG05M9OP001-4.001-0019 ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука. Продължителност: 13 месеца, считано от 01.11.2017 г. Финансиране на проекта: 195 923,55 лв. Ръководител на проекта: проф. д-р Каролина Любомирова

СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА

 1. Проект „Преглед – Превенция на диабета чрез промяна на начина на живот и изследвания на обществото в Европа и в света” – Профилактика на захарен диабет 2012 – 2017 г., проф. д-р Н. Бояджиева;
 2. Проект “QUALICOPS” – Качество и разходи за първична медицинска помощ в Европа – 2010 – 2013 г. – Нидерландски институт за изследвания в областта на здравните услуги (Нидерландия);

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕК (2009-2014)

 1. Проект „Медицински работници в контекста на населението в европейските страни”, 2011 – 2013 г., Катедра за социална медицина и здравен мениджмънт в сътрудничество с изследователи от шест държави в Европа;
 2. Европейско проучване на здравната грамотност (HLS – EU) 2007-113 2009 – 2012, Медицински университет – София и Университет Маастрихт;
 3. EUROCORES – съвместни проекти за редки епилептични синдроми, 2011 – 2014 г.

ФОНДАЦИЯ "ШВЕЙЦАРСКА НАУКА" (2015-2018)

 1. Проект номер IZ73Zo_152454, Роля на притока на кръв и SD-1 / CXCR4-индуцирано набиране на мононуклеарни клетки в интуитивна ангиогенеза, с акроним CELLS IN ANG, Катедра по медицинска генетика, Доц. Иванка Димова, 15.01.2015 – 15.01.2018, бюджет 60 000 швейцарски франка.

ПРОЕКТИ ПО ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ (Меморандуми) 2010 - 2015 г.

 1. Проект Несиндромна краниосиностоза: Фенотип / Генотипно проучване – Медицински университет – София (главен изследовател – проф. Радка Канева) и Калифорнийски университет (главен изследовател – проф. Симеон Бойд), договор № 2R01DE016886-06A1, 07/01/2015-30/06/2018, Бюджет 19 998 долари;
 2. Генетични и епигенетични проучвания на човешкия мозък, МУ – София, Lieber Institut, и Майчин дом, 2014 – 2017, 45000 бюджет долари / година;
 3. Българо-английски проект „Колаборативно изследване на генетиката на психиатричните болести”, с Университета Кардиф и Катедра по медицинска химия и биохимия-2014-2015, Главни изследователи: Проф. Г.Киров и Проф. В. Миланова, Координатор – Проф. Радка Кънева
 4. IDANAT2-2009-2012 Clinical trials gov. – консорциум с Университета в Кьолн и Университетска болница по белодробни заболявания „Св. София“, Центъра по молекулна медицина и МУ-София
 5. Проект „видове импулсивност при потребители на хероин и стимуланти”, 2010 – 2013 г., катедра по медицинска химия и биохимия, Университет чикаго – САЩ
 6. Проект „Молекулна биология на мутациите в тирозил-РНК-синтезата, водещи до периферна невропатия”, 2008 – 2013 г.., Катедра по медицинска химия и биохимия, Национална генетична лаборатория, Университет Антверпе

ЕВРОПЕЙСКА НАУЧНА ФОНДАЦИЯ (2011-2014)

 1. Функционална геномна вариация в епилепсиите (EuroEPINOMICS), 2011 – 2014 г., проф. А. Йорданова, проф. П. Де Йонге;
 2. Договор IZ73Z0_127949 / 1 Програма SCOPES 2009-2012; Уроепителни тумори Балканска ендемична нефропатия – общи и специфични молекулярни пътища.