СТРАНИЦИ

ЕКИП И КОНТАКТИ

МУ-СОФИЯ ОФИС "ЕРАЗЪМ+" (РЕКТОРАТ)

гр. София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” №15

Симеон Манолов

МАГДАЛЕНА КАСНАКОВА

Таня тодорова

яница дочева

ГЕОРГИ ГЕНСУЗОВ

МAРИН МЛАДЕНОВ

ФАКУЛТЕТНИ АКАДЕМИЧНИ КООРДИНАТОРИ ЗА "ЕРАЗЪМ+"

медицински факултет

Доц. Анна Валериева, дм

Координатор “Erasmus+ Incoming Students”

медицински факултет

Д-р Геновева Тачева, д.м.

Координатор “Erasmus+ Outgoing Bulgarian Students”

медицински факултет

ДОЦ. СТЕФАН НАЙДЕНОВ, ДМ

Координатор “Erasmus+ Outgoing Foreign Students”

медицински факултет

Доц. д-р. Любомир Трайков

Координатор “Erasmus+ Preclinical Students”

Факултет по ДЕНТАЛНА Медицина

Проф. д-р Тодор Узунов

фармацевтичен факултет

Проф. Валентина Петкова, дф

ФОЗ, Колеж „Й. Филаретова”, и
Филиал – Враца

Проф. Антония Янакиева, дм