СТРАНИЦИ

Банкова сметка на МУ-София – Ректорат

БАНКОВА СМЕТКА - РЕКТОРАТ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

1431, София, бул. „Иван Гешов“ 15

ПРИ ПРЕВОДИ ОТ СТРАНАТА

Банкова идентификация

БНБ-ЦУ-пл.Александър І

Банков код: BNBG9661

№ банковата сметка: BG43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева;

BNBGBGSF за валута

ПРИ ПРЕВОДИ ОТ ЧУЖБИНА

FINANCIAL IDENTIFICATION

Bank code: BNBG9661

IBAN BG 43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

SWIFT code: BNBGBGSF