СТРАНИЦИ

Награди и сертификати на МУ

НАГРАДНИ ЗНАЦИ НА МУ

ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ - връчват се като израз на признание за цялостна дейност

АКАДЕМИЧЕН ЗНАК

Почетен знак на МУ-София I- ва степен

Връчва се от Ректора на МУ- София по предложение на Академичния съвет на специална церемония.

Носители на отличието са видни български и чужди учени и преподаватели с международна известност, допринесли за развитието на българските медицински (стоматологични, фармацевтични) образование, наука и практика.

AESCULAPIUS

Почетен знак на МУ-София I- ва степен

Връчва се от Ректора на МУ- София по предложение на Академичния съвет на специална церемония.

Носители на отличието са видни български и чужди учени и преподаватели с международна известност, допринесли за развитието на българските медицински (стоматологични, фармацевтични) образование, наука и практика.

SIGNUM LAUDIS на лента

Почетен знак на МУ-София II – ра степен

Връчва се от Ректора на МУ- София по предложение на Академичния съвет или Ректорския съвет по повод 24 май, 7 април, 1 ноември, Празника на МУ-София, празнуване на институционални и лични годишнини.

Носители на отличието са НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КАДРИ с ОСОБЕНИ заслуги за функционирането и развитието на МУ-София.

SIGNUM LAUDIS на кожен плакет

Почетен знак на МУ-София III – та степен 

Връчва се от Ректора на МУ- София по повод празника на МУ- София, празнуване на институционални и лични годишнини, посещения на български и чуждестранни гости.
Носители на отличието са български и чуждестранни специалисти, с принос и активна дейност в организацията и реализацията на образователната, научно-изследователската и експертната дейности в МУ-София.

НАГРАДНИ ЗНАЦИ - връчват се за конкретни приноси, реализирани в конкретен период

PANACEA – златна и сребърна

Награда „PANACEA“ се присъжда с цел удостояване с публично признание заслугите на изтъкнати преподаватели, учени от МУ- София за техния висок професионализъм и доказан принос в организирането и осъществяването на преподавателската (обучение на студенти, докторанти, специализанти), научно-изследователската, и експертна дейности. С наградата се цели стимулиране развитието на медицинското образование и наука. Връчва се от Ректора на МУ- София по решение на Академичния съвет по повод Патронния празник на МУ- София – 7 април.
Носители на отличието са преподаватели от МУ- София със значими постижения в преподавателската, научната, и експертната дейности през периода от 7 април на предходната до 7 април на настоящата година.

SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS

Присъжда се с цел стимулиране научно-изследователската дейност и развитие на научните кадри по повод Деня на будителите 1 ноември за най-успешна научна разработка в областта на медицината (медико-биологично, медико- клинично и медико-социално научни направления) стоматологията, фармацията, финансирана на конкурсен принцип със средства от бюджета на МУ- София. Връчва се от Ректора на МУ-София по решение на Академичния съвет след предложение на Съвета по медицинска наука на специална церемония. Номинирани за отличието са изследователски екипи, разработили научни проекти, резултатите от които са оценени с отлична оценка в предшестващата конкурсна сесия на МУ.

ЗЛАТЕН ХИПОКРАТ

Присъжда се с цел да укрепва и поддържа любовта към медицинската професия, да се развиват непреходните морални ценности и качества на съвременния медик, да се внушава чувството на принадлежност към хилядолетната история на човечеството и световната научна съкровищница, да се обогатява професионалната мотивация на лекаря и стоматолога, да се преодолява дехуманизацията в медицината и здравеопазването. Връчва се от Ректора на МУ- София по решение на Академичния съвет на промоция на магистрите по медицина и стоматология. Носители на отличието са абсолвенти от МУ-София – медици и стоматолози, получили общ успех Отличен (6.00) от цялото обучение и държавните изпити, активно участвали в студентски научни кръжоци, регистрирали първи научни прояви ( минимум две публикации и две участия в научни сесии, конференции, симпозиуми и конгреси).

ЗЛАТЕН ГАЛЕН

Учредена с решение на АС от 02.03.2004 година с цел поощряване овладяването на фармацевтичното познание, като израз на хуманност и отговорност. Връчва се от Ректора на МУ- София по решение на Академичния съвет на промоция на магистрите по фармация. Носители на отличието са абсолвенти от МУ-София – фармацевти, получили общ успех Отличен (6.00) от цялото обучение и държавните изпити, активно участвали в студентски научни кръжоци, регистрирали първи научни прояви ( минимум две публикации и две участия в научни сесии, конференции, симпозиуми и конгреси).

DOCTOR HONOREES CAUSE

За първи път се присъжда с Решение на Академичния съвет на 03 юни 1998 година. 

Връчва се от Ректора на МУ- София по решение на Академичния съвет на специална церемония.

Носители на отличието са български и чуждестранни специалисти с ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ заслуги и принос за развитието на медицинското образование, наука и практика.

Проф. д-р Волфганг Кюнел е изтъкнат немски анатом, международно признат представител на модерното направление в морфологията и ректор на Медицински университет в Любек, Германия. Проф. Кюнел има големи заслуги към Българската морфологична наука. Участвал е в множество български конгреси, приемал е на специализация наши морфолози, а като секретар на

Anatomische Gesellschaft е съдействал за финансовото осигуряване на членството на много български анатоми в това престижно дружество. Автор на повече от 300 научни публикации в авторитетни международни списания, организатор и участник в повече от 200 конгреси, гост професор в редица европейски и американски университети.

Проф. Христофоров е роден през 1936 г. Напуска България заедно с родителите си през 1947 година. Той е изтъкнат френски интернист и гастроентеролог, ръководител на Клиниката по гастроентерология в Университетска болница „Кошен”. В продължение на повече от 20 години подпомага диагностиката и лечението на българските граждани, изпратени за различни консултации в Париж. Също така активно съдейства за успешното протичане на специализацията на наши лекари във Франция. През 1990 г. създава Фондацията „Aide Humanitare a la Bulgarie“(Хуманитарна помощ за България). Чрез нея се осигуряват стипендии за квалификацията на български лекари във Франция и се даряват многократно лекарства за българските болници.

Проф. Михаeл Бергер е ключова фигура в Световната здравна организация и Европейската икономическа общност в борбата им със захарния диабет. Завеждащ катедра по метаболитни заболявания и директор на СЗО колаборативен център за лечение и профилактика на захарния диабет, Дюселдорф, Германия. Президент на Германската и Европейската Диабетни Асоциации.

Активно участва през 1989 г. в създаването на Център за обучение на диабетно болни на база Клиника по терапия на вътрешните болести и клинична фармакология в МА, София. Спомага за организирането и спонсорира провеждането на курс за следдипломна квалификация на 100 български лекари от цялата страна по проблемите на съвременното лечение и профилактика на захарен диабет.

Проф. Евангелос Петропоулос е роден 1935 г. в Атина, Гърция. Завършил е медицина в Атинския университет през 1959 г. Ръководител на катедра по физиология и декан на медицинския факултет на Университета на Зимбабве, Хараре, а от 1987 г. е професор по физиология в Мичигански щатски университет. Ръководил е множество международни проекти, финансирани от СЗО, Панамериканската здравна организация, Американската агенция за международно развитие, Националните институти по здравеопазване на САЩ, програма „Наука за мир“ на НАТО, Сорос фондации. Благодарение на него стана възможно реализирането на поредица програми с участието на наши образователни и научни институти на обща стойност на 4 млн. щатски долара, финансирани от националните институти по здравеопазване. Чрез тези програми у нас са създадени Център за непрекъснато медицинско образование, Център за компютърно обучение, организирани са семинари с над 25 модула по сърдечно-съдови заболявания, околна среда и здраве, епидемиология, токсикология, подготовка на научни проекти за финансиране и други, в които са привлечени 565 участници от страна и съседни страни

Член на Нобеловия комитет, член на Шведската кралска академия, директор на Центъра по молекулна медицина, Каролинския институт, Стокхолм. От 1991 г. до сега между проф. Л. Терениус и Катедрата по фармакология на Медицински университет има активно сътрудничество. Той е първият описал на наличието на опиатни рецептори, за което е номиниран за Нобелова награда. Основната тематика на научните му изследвания се отнася до ендогенни механизми за контрол на болката, механизми на опоидната толерантност и зависимост, ефекти на алкохола върху мозъка, молекулярна биология на болестта на Алцхаймер, невропептиди и ментални разстройства.

Роден през 1941 в Германия. Световноизвестен дерматолог. Директор на дерматологичната клиника и декан на Медицинския университет в Цюрих. Има изключителни научни постижения в хистопатологията, диагностиката и лечение на Т- клетъчни лимфоми, както и заслуги към българските университетски клиники с даване възможност за специализация на академични кадри от България и участие в организацията на шест научни симпозиума София- Цюрих.

Изтъкнат дерматолог, учен и преподавател. Основател на някои от най-престижните международни периодични списания по дерматология и научни организации.

Професор по клинична дерматология и биология на кожата към Университет „Томас Джеферсън“, Филаделфия. Преподава в Университета на Сеул, Корея, Университета на Загазиг, Египет, У-та в Ню Орлиънс. Председател е на международното дружество по история на дерматологията и международна академия по козметична дерматология.

Ръководител на Катедра по рентгенология в Медицински факултет на Университета при Франш-Конте, Франция.

Асоцииран професор към Катедрата по радиология в Канада от 1992 г. и директор на Лаборатория за медицинско инженерство от 1998 г. От 1998 г. е почетен член на Българската асоциация по радиология и член на мужденародната редакционна колегия на списание „Рентгенология и Радиология“. Има голям принос за развитието на образната диагностика и особени заслуги за повишаване квалификацията на младите български рентгенолози през последното десетилетие.

Евгени Головински е химик биоорганик и фармаколог, носител на орден „Св. Св .Кирил и Методий“ – Първа степен за големите му заслуги за развитието та химичната и биологичната наука. Председател на СНС по Фармация.

Академик Евгени Головински завършва СУ“ Св. Климент Охридски“, специалност химия. От 1966 г. е ст. н. с. II ст. В днешния Институт по молекулярна биология към БАН.

През 1977 г. става професор, а през 1989 г. е избран за член-кореспондент на БАН. Създател е на нови лекарствени препарати, има повече от 40 изобретения, а като университетски преподавател оставя трайна диря в национални и чуждестранни университети.

Акад. Головински е председател на Хумбалтовия съюз в България, член е на Националната академия по медицина.

Авторе на 250 научни статии, от които 139 са публикувани в чужбина, на 26 обзори, монографии и учебници.

Хелмут Бранд е професор по европейско обществено здраве и ръководител на катедрата по международно здраве в университета Маастрихт, Холандия. Учи медицина в Дюселдорф и Цюрих и получава магистърска степен по медицина от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина и London School of Economics. Проф. Бранд е специалист по медицина на общественото здраве.

След като работи в няколко здравни организации и министерства на здравеопазването в Германия, той е директор на Института за обществено здраве на Северен Рейн-Вестфалия. Оттогава европейската интеграция в здравеопазването е основната тема на неговата работа.

Той е бивш председател на Асоциацията на училищата по обществено здраве в европейския регион (ASPHER), председател на Европейския здравен форум Gastein (EHFG) и съпредседател на европейското сдружение за персонализирана медицина (EAPM).

В качеството си на съветник по здравна политика той работи в Европейския консултативен комитет по здравни изследвания (EACHR) на СЗО Европа и в експертната група за „Инвестиране в здравеопазването“ за Европейската комисия.

е професор по европейско обществено здраве и ръководител на катедрата по международно здраве в университета Маастрихт, Холандия. Учи медицина в Дюселдорф и Цюрих и получава магистърска степен по медицина от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина и London School of Economics. Проф. Бранд е специалист по медицина на общественото здраве.

След като работи в няколко здравни организации и министерства на здравеопазването в Германия, той е директор на Института за обществено здраве на Северен Рейн-Вестфалия. Оттогава европейската интеграция в здравеопазването е основната тема на неговата работа.

Той е бивш председател на Асоциацията на училищата по обществено здраве в европейския регион (ASPHER), председател на Европейския здравен форум Gastein (EHFG) и съпредседател на европейското сдружение за персонализирана медицина (EAPM).

В качеството си на съветник по здравна политика той работи в Европейския консултативен комитет по здравни изследвания (EACHR) на СЗО Европа и в експертната група за „Инвестиране в здравеопазването“ за Европейската комисия.

Йорданка Фандъкова е български учител и политик. Три мандата кмет на столицата. Тя е заместник-кмет на Столичната община (2005 – 2009) и министър на образованието, младежта и науката (2009). На 15 ноември 2009 г. печели за първи път изборите за кмет на Столична община, с което става първата жена на този пост.

Приноса на г-жа Фандъкова за провеждането на активна, ефективна и устойчива политика в сферата на общинското здравеопазване, в която се прилага дългосрочна успешна стратегия за развитието на столичните общински лечебни заведения в болничната и извънболничната помощ, училищното здравеопазване, както и инициативите за промоция на здраве сред жителите на гр. София. За активната й подкрепата и съдействието за осъществяване на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи по специалност „Медицинска сестра”, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. Използване на експертната подкрепа на ФОЗ-София за развитие направлението „Зелена система, екология и земеползване”, свързана с проблемите на въздуха в гр. София. Активното участие на Столична община заедно с ФОЗ-МУ София при реализацията на проекти осъществяващи обучение по биоетика в училищата.

Проф. д-р Ханс Беарбоом е завеждащ клиниката по оториноларингология и пластична хирургия при Университетска болница „Шарите“- Берлин. Специализирал е в САЩ и Холандия има допълнителна специализация по Пластична хирургия и Алергология. Асоцииран професор по отоларингология в университета в Хумболт Берлин. Бил е председател на Северногерманското дружество по оториноларингология, а от 2011 г. е медицински директор на Park-Klinik Weißensee (aкадемична болница на Charite University Clinic).

Почетното звание му бе присъдено за неговите професионални и академични изяви в областта на оториноларингологията, учен с принос за обучението на англоговорящите студенти на МУ-София, както и за личното му участие в оперативното лечение на български граждани.

Проф. Дирк Дреслер е ръководител на Клиниката по двигателни нарушения към Медицински университет в Хановер, Германия.

Специализирал е в Клиника по неврология към Нюйоркския университет и в Института по неврология, Queen Square, Лондон, Англия,

Той е почетен професор в университета в Сантяго де Чили,  визитиращ професор в университета в Сао Пауло, Бразилия,  Университета в Монтерей, Мексико  и Tongji, Шанхай. 

Съосновател е на Международна асоциация по невротоксини, Дувър, САЩ, IAB-Интердисциплинарна работна група за нарушения в движението, Международния конгрес за лечение на дистония, Фондация Конрад Аденауер, Здравна мрежа и Фокус Спастик / Германски форум за спастичност.

Почетното звание му се присъжда  за многопосочните му професионални и академични изяви като един от водещите специалисти в областта на неврологията не само в Европа, но и в света. За значима научна продукция: авторство на над 700 научни публикации, 22 монографии, 57 учебника създаване на няколко патента за лечебно приложение на ботулинов токсин, над 8600 цитирания и h-index-50. За изготвяне на учебници в областта на неврологията, които се използват активно за обучение на невролози и личният му принос, свързан с изнасяне на лекции и курсове в България и обучение на български невролози в Хановер.

Проф. д-р Ханс Хенкес е професор по неврорадиология на Университета Дуисбург-Есен и медицински директор на нерворадиологичната клиника в Щутгарт, Германия, изтъкнат световен учен.

До 2019 г.проф. Ханкес има публикувани 498 статии в престижни списания, цитирани 7585 пъти, h-index 45. Автор е на 61 патента.
Той има изключителни заслуги в подготовката на кадри от Катедра по образна диагностика на МУ-София и от други специалности, в трудната област на съвременната интервенционална неврорентгенология.
Няколкократно гостува у нас като ръководи неврорентгенологични интервенционални процедури от особена трудност на български пациенти, като дарява част от консумативи за тези интервенции, на стойност от около 200 хиляди лева. Тези процедури са симултанно транслирани и наблюдавани от български лекари и специализанти, работещи в областта на неврологията, неврохирургията и рентгенологията.

При гостуванията си професор Хенкес изнася и поредица от лекции пред тази аудитория.
Той приема двама докторанти от катедрата за двумесечни специализации в неговата клиника.

Проф Хенкес е пионера, осъществил първата в света механична тромбектомия при пациент с остър исхемичен инсулт.
На негов патент се базира една от най-използваните в света устройства за механична екстракция на тромби в мозъчните съдове – Solitare device. Има над сто пионерски патента свързани с разработването и продукцията на устройства и импланти за ендоваскуларно лечение на различни мозъчно-съдови заболявания.
проф. Хенкес е и един от пионерите, асоцииран със създаването на пионерската технология за моделиране на кръвния ток при мозъчни аневризми с комплексна анатомия – flow diversion stents.

Автор е на първия до този момент голям учебен сборник от клинични случай свързани с новаторското и бързо развиващото се ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовите заболявания – The Aneurysm case book.