СТРАНИЦИ

Университетски болници

УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ

Медицинският университет е неразривно свързан с университетските болници. Макар и придобили самостоятелност в хода на здравната реформа, в тях продължава да се провежда качествено образование.

Университетските преподаватели и специалистите, работещи в тях, се радват на изключително висок авторитет. Те са едни от най-търсените и уважаваните  в страната, със собствено място в медицинското образование и практика.

В момента Медицински университет – София ползва за обучение на своите студенти базите на 13 университетски болници.