СТРАНИЦИ

КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

ВРЪЗКА С ФАКУЛТЕТИ И ОТДЕЛИ

Отдел „Учебен”
Ръководител отдел: Л. Кирилова – (02) 9152 164, (02) 9531 174
Експерти: (02) 9152 149, (02) 9152 148, (02) 9152 123

Отдел „СДО и УБК” относно специализации
Ръководител отдел: К. Гаврилова – (02) 9541 118
Експерти: (02) 9152 136, (02) 9152 134

Отдел „Наука и акредитация”
Ръководител отдел: Д. Димитрова: 02/851 08 77
Юрисконсулт: 02/9152 151
Експерти: 02/9152 150, 02/9152 151
Инспектори: 02/9152 143, 02/9152 160

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране”
Ръководител отдел : (02) 8510 892
Експерти – (02) 9152138

Медицински Факултет – студентска канцелария: (02) 9520 522
Факултет Дентална Медицина – студентска канцелария: (02) 9542 909
Фармацевтичен Факултет – студентска канцелария: (02) 9803 464
Факултет Обществено Здраве –  студентска канцелария: (02) 9432 304
Медицински колеж „Филаретова”:  Директор Проф. З. Савова – (02) 9154 646
Експерти – (02) 9154 627
Филиал Враца: Директор – Проф. П. Добрилова – 092 6601 56

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА МУ-СОФИЯ - РЕКТОРАТ

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15

Приемно време за работа с външни лица

/пропускателен режим в сградата на НЦОЗA/
Понеделник - петък
от 10,00 ч. до 12,00 ч.
от 13,00 ч. до 15,30 ч.

КАК ДА СТИГНЕТЕ ДО МУ-СОФИЯ РЕКТОРАТ С ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

СОФИЙСКО МЕТРО ЛИНИЯ

3

АВТОБУСНИ ЛИНИИ

64 / 72 / 74 / 604

ТРОЛЕЙБУСНИ ЛИНИИ

2 / 8 / 9

ТРАМВАЙНИ ЛИНИИ

1 / 4 / 5 / 7

ПИШЕТЕ НИ

    Име*
    Имейл*

    Отдел*

    Относно:
    Съобщение*