СТРАНИЦИ

Служебна поща

СЛУЖЕБНА ПОЩА

При въпроси относно платформа, както и при проблеми с влизането в пощата, се свържете с нас:

УЕИОЦ – контакти само за служители на МУ-София
webadmin@mu-sofia.bg
support@mu-sofia.bg
02 9152146