СТРАНИЦИ

Меморандуми за сътрудничество

МЕМОРАНДУМИ И ПАРТНЬОРСТВА

Договор за академичен обмен и сътрудничество между Медицински колеж –Хього, Япония и МУ-София.

Споразумение за академичен и образователен обмен между университета Хирошима, Япония и Медицински университет-София.

Меморандум за разбирателство и академично сътрудничество между МУ – Астана, Република Казахстан и МУ – София

Споразумение за сътрудничество между Университет Тенеси, гр.Мемфис, САЩ и Медицински университет-София

Споразумение за сътрудничество между Първи Московски държавен медицински университет „И.М.Сеченов“ и МУ – София

Договор за съвместна дейност с Белградския университет-Сърбия и Медицински университет-София

Меморандум за сътрудничество между Медицински университет - София и Националния университет на Сингапур

На 02 ноември 2022 г., Ректорът на МУ-София, Акад. Лъчезар Трайков, дмн и проф. Брайън Кенеди, подписаха меморандум за съвместна научно-изследователска дейност между двете институции и обмен на опит в областта на медицината за стареенето и здравословното дълголетие.

 

Споразумение за клинично сътрудничество между Университет Линкълн Мемориал, САЩ и Медицински университет -София, Факултет по дентална медицина

Ръководството на Медицински университет-София подписа договор за сътрудничество за клинично сътрудничество между Университет Линкълн Мемориал, САЩ и Медицински университет -София, Факултет по дентална медицина

 

Меморандум за разбирателство между Университет ГЕОМЕДИ, Тбилиси, Грузия и Медицински университет – София

Подписан е Меморандум за разбирателство между Университет ГЕОМЕДИ, Тбилиси, Грузия и Медицински университет – София. Документът предвижда сътрудничество в сферата на образованието и научните изследвания между двете институции. 

Меморандум за сътрудничество между Медицински университет - София и Университета по медицина и фармация "Григоре Т. Попа", гр. Яш, Румъния

На 16 октомври 2020 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество от Акад. Лъчезар Трайков, дмн Ректор на МУ- София и Проф. д-р Скрипкариу, Ректор на Университета по медицина и фармация, гр. Яш, Румъния. Споразумението предвижда насърчаване на образователното сътрудничество между двете институции, академичен обмен, научноизследователска дейност и участие в международни програми.   

 

Договор за сътрудничество между държавен Мостарски университет и Медицински университет- София

Ръководството на Медицински университет-София подписа договор за сътрудничество с Държавен Мостарски университет,  Босна и Херцеговина в сферата на образованието и научните изследвания. Договорът насърчава обмена на студенти и преподаватели, както и инициативи за развитието на съвместни програми и научни изследвания, с цел засилване на двустранните взаимоотношения и насърчаване на международното сътрудничество. 
Университетът в Мостар има около 16 000 студенти и над 1000 преподаватели, което го прави третият по големина университет в Босна и Херцеговина, десет факултета, 50 различни специалности, 46 специализации и 70 учебни групи. Това го прави един от най-разнообразните в страната.  

Договор за сътрудничество между Университет в Източно Сараево, Босна и Херцеговина и Медицински университет- София

Новото ръководство на Медицински университет-София подписа договор за сътрудничество с Медицинския факултет на Университета в Източно Сараево, в сферата на образованието и научните изследвания. Договорът насърчава обмена на студенти и преподаватели, както и инициативи за развитието на съвместни програми и научни изследвания, с цел засилване на двустранните взаимоотношения и насърчаване на международното сътрудничество.

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ТБИЛИСИ – ГРУЗИЯ И МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Ръководствата на МУ-София и Европейски университет в Тбилиси, Грузия подписаха споразумение за сътрудничество в областта на обучението и научната дейност. Меморандумът ще бъде основа за други договорки между университетите за обмен на студенти и преподаватели, както и за съвместна работа по реализирането на международни проекти и събития.

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТ НА ПРИЩИНА ХАСАН ПРИЩИНА – РЕПУБЛИКА КОСОВО И МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Ръководствата на МУ-София и Университет на Прищина „Хасан Прищина“ подписаха споразумение за сътрудничество в областта на обучението и научната дейност. Меморандумът ще бъде основа за други договорки между университетите за обмен на студенти и преподаватели, както и за съвместна работа по реализирането на международни проекти и събития.

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНСКИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – БАКУ И МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Медицински университет – София и Азербайджански медицински университет – Баку  подписаха Споразумение за двустранно сътрудничество в областта на обучението и научната дейност. Меморандумът има за цел да насърчи обмена на студенти и преподаватели, както и работата по съвместни научни проекти.

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ДЯКОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ФЕХМИ АГАНИ – РЕПУБЛИКА КОСОВО И МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

През м. декември 2019 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество в областта на обучението и научната дейност между Дяковски университет „Фехми Агани“ и Медицински университет – София. Меморандумът може да бъде в основата на други договори за обмен на студенти и преподаватели, както и на съвместна работа по международни проекти.

Подписан меморандум за сътрудничество с Национален медицински университет - Богомолец, Киев, УКРАЙНA

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” съобщава, че през м. октомври 2019 г. беше официално подписан Меморандум за сътрудничество между Медицински университет – София и Национален медицински университет – Богомолец, който е един от водещите университети в Украйна. Медицинският факултет е основан още през 1840 година, а първата лекция по анатомия е изнесена пред студенти през 1841 г. Национален медицински университет – Богомолец е един от най-старите и реномирани университети в Украйна. В момента университетът обединява 4 медицински факултета, факултет по дентална медицина, фармация, факултет по медицинска психология и факултет за подготовка на военни лекари. Подписаният официален документ дава възможност за активно сътрудничество в областта на обучението и научната дейност на двете институции. От друга страна, той може да бъде в основата на други договори за обмен на студенти и преподаватели, както и на съвместна работа по международни проекти.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДЕН УНИВЕРСИТЕТ БАУ – БАТУМИ, ГРУЗИЯ И МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

В началото на новата академична 2019/2020 година бе подписано споразумение за сътрудничество между Международен университет БАУ – Батуми, Грузия и Медицински университет – София, от страна на проф. д-р Виктор Златков, дм, Ректор на МУ-София и съответно проф. д-р Сибел Байкут, Ректор на Университета в Батуми. Целта на споразумението е да развива сътрудничеството в областта на медицинската наука и образование, провеждане на съвместни образователни мероприятия, обмен на студенти, учени и преподаватели за улесняване на съвместните инициативи между двете институции.

Споразумение за сътрудничество с Държавен Медицински университет – Тблиси, Грузия

В началото на новата академична 2019/2020 година бе подписано споразумение за сътрудничество между Държавния медицински университет – Грузия и Медицински университет – София, в лицето на проф. д-р Виктор Златков, дм, ректор на МУ-София и  проф. д-р Зураб Вадачкориа, Ректор на Университета в Тбилиси. Целта на споразумението е да развива сътрудничеството в областта на медицинската наука и образование, провеждане на съвместни образователни мероприятия, обмен на студенти, учени и преподаватели, улеснявайки съвместните инициативи между двете институции. 

Споразумение за сътрудничество с Университета Гоце Делчев, гр. Щип, Р. Северна Македония

Споразумение за сътрудничество между Медицински университет – София и Университета Гоце Делчев, гр. Щип, Р. Северна Македония, подписан от Ректорите – Проф. д-р Виктор Златков, дм и Проф. д-р Блажо Боев, на 23 май 2019 година, за обмен и участие в научната и образователната дейност

Подписан меморандум за сътрудничество с Белоруски държавен медицински университет

Меморандум за сътрудничество между Белоруски държавен медицински университет и Медицински университет – София, сключен на 12/02/2019 г. от Ректорите на двете образователни институции – Проф. д-р Виктор Златков, дм и Проф. Сикорски, за академично и научно сътрудничество.

Подписан меморандум за разбирателство с Университета Кади Аяд, гр. Маракеш, Кралство Мароко

Меморандум за разбирателство между Университета Кади Аяд (University Cadi Ayyad), гр. Маракеш, Кралство Мароко и Медицински университет – София, подписан от проф. д-р Виктор Златков, ректор на МУ-София и Абделатиф Мирауи, президент на UCA. Споразумението предвижда механизъм за бъдещо сътрудничество в сферата на образованието и научните изследвания.

Подписан меморандум за сътрудничество с Корейския университет /Сеул/

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че на 30.09.2011 г. беше официално подписан Меморандум за сътрудничество между Медицински университет – София и Корейския Университет /Сеул/, който е един от водещите университети в Азия. Основан в далечната 1905 година, Корейският Университет е един от най-старите и реномирани университети в Корея. В момента университетът обединява 22 колежа, 23 висши училища (включително по медицина с медицински център) и 124 научни центъра, където се обучават 35 000 студенти. Най-известни, с висок рейтинг и качество са висшите училища по медицина, право и бизнес администрация. Подписаният официален документ дава възможност за активно сътрудничество в областта на обучението и научната дейност на двете институции. От друга страна, той може да бъде в основата на други договори за обмен на студенти и преподаватели, както и на съвместна работа по международни проекти.

Подписан меморандум за сътрудничество с Yonsei University College of Medicine

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че през септември 2011 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между Медицински университет – София и Yonsei University College of Medicine – Р. Корея. Yonsei University College of Medicine е основан в далечната 1885 година от американския мисионер Д-р Алън – в началото като болница, а по-късно като висше медицинско училище. В момента този частен университет е един от най-реномираните университети не само в Р. Корея, но в Азия и е между първите 100 в света по рейтинг. Меморандумът за сътрудничество е за срок от 5 години, като се предвижда обмен на преподаватели и студенти между двете институции, участие в научни проекти, организиране на международни научни прояви, разработка на общи академични програми.

Меморандум за сътрудничество между Йордански университет, Аман и Медицински университет-София

Меморандум за сътрудничество между Йордански университет, Аман и Медицински университет-София

Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Chaudhary Charah Singh University, Meerut, Индия и Медицински университет-София

Договорът създава механизъм и насърчава научно-изследователското сътрудничество и обмена на преподаватели и студенти между двете институции.

Меморандум за сътрудничество между Казахстански национален медицински университет и Медицински университет – София

Предвижда се двустранно сътрудничество посредством провеждане на съвместни академичен обмен, лекции, образователни програми и научни изследвания.

Договор между ХО „Алем Таджир” (Туркменистан) съвместно с Консорциум „Бултуркстрой”(България) и Медицински университет-София

Съглашението за сътрудничество инициира механизъм за по-нататъшно коопериране в сферата на образованието и научните изследвания между двете институции. Първия етап в реализирането му представлява разработване на програма за обучение в чужбина, обмен на завършили студенти, факултетни членове и научен персонал, с цел създаване на съвместна академична програма.

Медицински Университет – София съучредител на Alliance for Oral Health Across Borders

На подготвителна работна среща, състояла се в края на август 2010 г. на „Златни пясъци”, МУ – София – представлявана от ректора – проф. д-р В. Митев беше отправена покана Медицински университет – София да стане съучредител в създаването на Alliance for Oral Health Across Borders. Първият симпозиум и подписването на учредителната харта на Международния съюз за здраве в устната кухина се състоя на 3 и 4.VІІІ. 2011 г. в Temple University – град Филаделфия, щат Пенсилвания, САЩ. Представители на Медицински университет – София – проф. д-р Радомир Угринов – заместник ректор и проф. д-р Радослав Гърчев – ръководител отдел „Международна интеграция и университетска политика” подписаха учредителната харта. Делегати от 20 страни и 20 декани на факултети по дентална медицина от САЩ подписаха Хартата на Международния съюз за здраве в устната кухина и се ангажираха в дейностите и целите на Съюза за създаване на „мостове към мир чрез здраве в устната кухина” част от общото здраве, подобряване на благосъстоянието на хората по света и развитие на международното сътрудничество между участниците в Съюза.

Споразумение за академично сътрудничество между Университета на Генуа, Италия и Медицински университет – София

Целта е засилване на сътрудничеството в сферата на научните изследвания, обмена на преподаватели, изследователи, студенти и персонал на базата на съвместни работни програми.

Меморандум за разбирателство между Университета Берн, Швейцария и Медицински университет – София

Въз основа на който се инициира механизъм за осигуряване съвместна научноизследователска дейност, обмен на членове на академичен състав, докторанти, специализанти. Това ще създаде основа за разработване на научни проучвания от двете страни, включително съвместни изследователски проекти, работни срещи, обмен на учебни и педагогически материали.

Договор за сътрудничество със Санкт-Петербургския държавен медицински университет

Медицински университет-София и Санкт-Петербургския държавен медицински университет подписаха договор за обучение на докторанти и изследователи по индивидуални програми, базирани на акредитирани учебни планове на двата университета.

Договор за сътрудничество между Солунския университет Аристотел в Гърция и Медицински университет-София

На 29 септември 2010 ректорът на МУ-София проф. Ваньо Митев и ректорът на Солунския университет Аристотел , проф. Янис Милопулос подписаха договор за сътрудничество между факутетите по медицина, дентална медицина и фармация на двата университета.

Договор за сътрудничество между МУ – София и Националния фармацевтичен университет /град Харков, Украйна/

На 10.04.2009 г. бе подписан Договор за сътрудничество между Медицински университет – София в лицето на Ректора – Проф. Д-р Ваньо Митев, дм,дбн и Националния фармацевтичен университет /град Харков, Украйна/ в лицето на Ректора – Проф. Валентин Петрович Черних за създаване на благоприятни условия за развитие на фармацевтичното образование и наука, повишаване на квалификацията на кадрите, разработване на съвместни образователни програми, внедряване на нови фармацевтични технологии, провеждане на научни конференции, обмен на студенти и преподаватели, и др.

Договор за сътрудничество между Университет по медицина и фармация „Виктор Бабес” Тимишоара, Румъния и Медицински университет- София

На 10 декември 2010 г. ректорите на Медицински университет-София и Университет по медицина и фармация „Виктор Бабес” Тимишоара, Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc и проф. д-р Стефан Драгулеску подписаха договор за сътрудничество в сферата на образованието, а именно между факултетите по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве. Договорът насърчава обмена на студенти и преподаватели, както и инициативи за развитието на съвместни програми и научни изследвания.

Меморандум за разбирателство между МУ – София и Украинската медицинска стоматологична Академия /Полтава, Украйна/

На 11.04.2009 г. бе подписан Меморандум за разбирателство между Медицински университет – София в лицето на Ректора – Проф. Д-р Ваньо Митев, дм, дбн и Украинската медицинска стоматологична Академия /Полтава, Украйна/ в лицето на Ректора – Проф. Д-р Вячеслав Николаевич Ждан в сферата на образованието и научните изследвания между съответните институции. Този меморандум улеснява всички съвместни инициативи между тях в областта на обучението, факултетните и студентски обмени, научните изследвания и обществените услуги.