СТРАНИЦИ

Договор за академичен обмен и сътрудничество с Медицински колеж –Хього, Япония

Договор за академичен обмен и сътрудничество между Медицински колеж –Хього, Япония и МУ-София.

На 14 май 2013г. бе подписан договор за сътрудничество между Медицински колеж –Хього, Япония и Медицински университет-София, в лицето на Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc, ректор на МУ-София и проф. Радомир Угринов, MD, PhD, DSc, зам.ректор на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” и съответно от Кенджи Наканаши, M.D., PhD, президент на колежа Хього и Хирото Мива, MD, PhD, директор на центъра за Международни програми. Целта на договора е да развива научното сътрудничеството , обмена на академични материали, студенти, изследователи и преподаватели.

НОВИНИ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ОСЪЩЕСТВИ АКАДЕМИЧЕН СТУДЕНТСКИ ОБМЕН С МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ХИОГО, ЯПОНИЯ – 2018

На 09 октомври 2017 год. проф. д-р Виктор Златков, Ректор на Медицински университет – София и отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ с ръководител –