СТРАНИЦИ

Подготвителни курсове

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

„Учебен отдел” при Ректората на МУ-София обявява съботно-неделни кандидат-студентски подготвителни курсове по биология и химия от 02.11.2019 г. до 23.02.2020 г. , с цена 378 лв на предмет.

Записването на желаещите кандидати ще се извършва в Ректората на Медицински университет на 12 ет., стая – №14 в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи , ул.”Академик Иван Гешов” № 15 , от 11.10.2019г до 31.10.2019г.

Работно време: от 9:00 ч. до 12:00 ч и от 13:00 ч до 15:00 ч

Курсовете по биология и химия се провеждат от преподаватели на Медицински университет – София.

За информация: тел. 02/9152-148

Специалност „Медицина“, „Дентална медицина“ , „Фармация“

НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ГРАЖДАНИ ОТ ЕС/ЕИПГРАЖДАНИ ИЗВЪН ЕС/ЕИП
Срок за подаване на документи20.07-14.09.202220.06-16.09.2022
Приемен изпит17.09.202208.10.2022
Обявяване на резултати20.09.202210.10.2022
Класиране21.09.2022Всички, положили успешно изпитите
Начало на уч. 2022/2023год.24.10.202224.10.2022
Специалност „Мед.сестра“

НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ГРАЖДАНИ ИЗВЪН ЕС/ЕИП
Срок за подаване на документи20.06-16.09.2022
Приемен изпит06.10.2022
Обявяване на резултати10.10.2022
Начало на уч. 2022/2023год.24.10.2022