СТРАНИЦИ

Новини и събития

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Еразъмски инфо ден и студенти
Предстои Инфо Ден по Еразъм+

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ към Ректората на МУ – София кани всички студенти и преподаватели от университета на  Информационен ден по #Еразъм+ на 27.02.2024

онагледяване на сигурността
ЕК стартира онлайн консултация за сигурността на научните изследвания

Откритостта и международното сътрудничество са от ключово значение за научните изследвания на световно равнище. Въпреки това, при нарастващо геополитическо напрежение изследователите и представителите на академичните