СТРАНИЦИ
флаговете на Китай и българия

Покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между България и Китай – изследователски проекти“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между  България и Китай -изследователски проекти” като една от научните области, в които ще бъдат финансирани проектите е “Здраве и биомедицина”.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. 

Срокът за подаване на проектните предложения е до 17:30 часа на 05.06.2024 г.

Проектните предложения  се подават по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в програма СУНИ.

Допълнителна информация вижте ТУК