СТРАНИЦИ
проф. Петкова на среща с полската делегация

Полска делегация от „Medical University of Lodz“ гостува на МУ-София

Медицински университет – София и Медицински университет на Лодз, Полша, имат дългогодишно отлично партньорство в рамките на Alliance4Life Project по Програма Хоризонт Европа. Шест-членната делегация от полска страна гостува на българския си партньор на ниво академичен и административен персонал в периода 17-19.06.2024 г. в София.

Проф. Валентина Петкова – Димитрова, дфн, заместник-ректор по наука и акредитация, официално приветства гостите в Ректората на МУ-София като сподели с тях опит и добри практики в институцията по отношение на възможностите за колаборация при разработване на съвместни докторантски програми.

Интензивната програма на гостите продължи с оперативна среща с експерти на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“, като през следващите дни са насрочени посещения в кампуса на МУ-София, културен панел и гостуване на Централната медицинска библиотека на МУ – София.

От страна на Medical University of Lodz, делегацията е начело с Paweł Zawieja, M.A., Deputy Chancellor for Organization and Development, четирима административни представители (Ewelina Łojewska, Karolina Dzięcioł; Tomasz Jasiński и Tomasz Nowak) и един рисърчър в лицето Anna Lippert, Уniversity professor, Department of Preventive Medicine, Faculty of Health Sciences.