СТРАНИЦИ

Мерки при COVID-19

МЕРКИ ПРИ COVID-19

  • Медицински факултет – Учебен отдел – 02/9172522;528
  • Факултет по дентална медицина – доц. В. Свещаров – 0888226863
  • Факултет по обществено здраве – проф. Г. Чанева – 0888492781

Подаване на заявления за финансов стимул за положен доброволчески труд по Методика за предоставяне на финансови стимули на доброволци“  за  м. март от 05.04.2021 г.