СТРАНИЦИ

Мерки при COVID-19

МЕРКИ ПРИ COVID-19

  • Медицински факултет – Учебен отдел – 02/9172522;528
  • Факултет по дентална медицина – доц. В. Свещаров – 0888226863
  • Факултет по обществено здраве – проф. Г. Чанева – 0888492781

Поради успокояване на епидемиологичната обстановка в страната е преустановено приемането на заявления за положен доброволчески труд в Ковид  звена. При евентуално възникване на нова вълна на заразата приемането на заявления ще бъде възстановено.