СТРАНИЦИ

Мерки при COVID-19

МЕРКИ ПРИ COVID-19

  • Медицински факултет – Учебен отдел – 02/9172522;528
  • Факултет по дентална медицина – доц. В. Свещаров – 0888226863
  • Факултет по обществено здраве – проф. Г. Чанева – 0888492781

От 22 април 2021г.  започва подаването на Заявленията за положен доброволчески труд през месец април. Приемът ще продължи до 12.05.2021г. включително.