СТРАНИЦИ
Магдалена Каснакова представя BI4E

Втори информационен ден за BI4E в МУ-София

Информационна сесия по проект BI4E се проведе в Медицински университет-София по време на мащабна международна конференция, организирана от университета на 19 април 2024 г. Това е вторият Информационен ден, организиран от университета, откакто е част от общата инициатива на 8 европейски висши училища Boosting INGENIUM for Excellence (BI4E).

Близо 100 делегати от 53 медицински факултета и университета от целия ЕС и Швейцария се събраха на годишната среща на ECTS Medical Association. Те бяха приветствани от ректора на Медицински университет-София проф. д-р Бойчо Ланджов и зам. ректора по международна интеграция и проектно финансиране чл.-кор. проф. Цветалина Танкова, а Илиана Иванова, еврокомисарят за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж приветства делегатите с видео поздравление.

Презентацията за постиженията на МУ-София в рамките на проекта BI4E по програма Хоризонт Европа беше от изключителен интерес за делегатите. Координаторът на BI4E в Медицински университет-София Магдалена Каснакова направи презентация на тема „ „Опитът на МУ-София за надграждане на компетенции чрез развиване на академичен капацитет – представяне на проекта BI4E и инициативите по него“.

Участниците се запознаха с целите на проекта, партньорите в консорциума, платформата, управлявана от изкуствен интелект, за подобряване на сътрудничеството в областта на научните изследвания, както и някои проучвания, проведени по проекта BI4E. Всеки длегат получи брошура за проекта, за да може да сподели информацията в своя университет.