СТРАНИЦИ
обща снимка на участниците

Еврокомисар Иванова подкрепи срещата на ECTS MA в МУ-София

Медицински университет – София бе домакин на годишната среща на Европейската асоциация на медицинските факултети (ECTS Medicine Association – линк), която се проведе на 18-20 април 2024г. Събитието събра близо 100 делегати от 53 водещи медицински университети и факултети от ЕС, Швейцария и Европейското икономическо пространство.

Ректорът, проф. д-р Бойчо Ланджов приветства делегатите в София и в Медицински университет-София, като сподели за значението на мобилността за университета: „Нашата традиция в образованието е вече на повече от век и ние я поддържаме, като в същото време постоянно се развиваме и модернизираме. Ключова част от тази модернизация е участието ни в международни мрежи, обмяната на опит и увеличаването на мобилността на студентите и академичния персонал“. Ректорът подчерта, че членството в ECTS MA има значим принос към развитието на МУ-София като добър партньор в международните проекти и сътрудничества.

Последва приветствие от Илиана Иванова, европейски комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, която сподели за новата инициатива на ЕК – Европейска образователна степен:

„На 27 март ЕК прие плана за Европейска степен. Това предложение създава нови революционни възможности за студентите да получат истинска Европейска диплома чрез обучение във висши учебни заведения в различни страни. Степента допълва нашето предложение за „Европа в движение“ от ноември 2023 г. и засилва интегрирането на мобилността с учебна цел във всички аспекти на образованието и обучението.Това е мисия, която споделяме с ECTS MA, и затова вашата работа по разработването и постоянното подобряване на Eвропейската система за трансфер на кредити е толкова важна.“

Председателят на ECTS MA – проф. Хуан Аргуелес от Университета на Овиедо, Испания поздрави делегатите и очерта приоритетните новости и задачи пред програма Еразъм+ за 2024г.

Сред тях са поощряване на използването на „зелен транспорт“ за мобилностите, обвързване с европейските ценности и постоянна подкрепа за Украйна. Той припомни, че годишният бюджет на програмата за настоящата година е 4,3 млрд.евро за подкрепа на мобилността и сътрудничеството.

Проф. Аргуелес представи и новата платформа, която се разработва с цел да свърже всички образователни институции, които предлагат мобилност по програмата и всички студенти, които търсят такава.

Той благодари на МУ-София и екипа от Еразъм+ координатори за организацията на мащабното събитие и пожела на всички участници да използват срещата за създадаване на нови партньорства и да вземат максималното от презентациите и работилниците по време на форума.

Зам.-ректорът на МУ-София по международна интеграция и проектно финансиране чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн представи Медицински университет-София като домакин и партньор в асоциацията, като разказа повече за проектната дейност и мобилностите, реализирани от университета.

Бяха обсъдени теми, свързани с учебните планове по медицина – „Longitudinal curriculum“ от Елиана Лемнос (RWTH Aachen, Германия) и „От митология в медицина“ на д-р Василка Николова, дн, MA Arts. Презентация по темата за интернационализацията у дома – студенти и преподаватели, които не пътуват, изнесоха Marina Casals Sala (Universitat Rovira i Virgili, Испания), която се включи онлайн, и Jerneja Čelofiga (University of Ljubljana, Словения), която беше в залата.

Бяха проведени уъркшопи, на които се обсъдиха подходи за увеличаване на мобилността като „Възможностите за кандидатстване по Еразъм+ проекти“ с водещи Пънар Топсевер (Acibadem University, Турция) и проф. Хуан Аргуелес (Universidad de Oviedo, Испания) и „Усъвършенстване на езиковите умения“, Марио Антонио Мартели (Alma Mater Bologna, Италия), Никол Доурадо (University of Coimbra, Португалия).

Българското участие бе с представяне на Магдалена Каснакова по темата: „Опитът на МУ-София за надграждане на компетенции чрез развит академичен капацитет – представяне на проектите BI4E & INGENIUM“.

Проведе се и кръгла маса за споделяне на лични впечатления от Еразъм+ мобилности на студенти с модератори Марина Старк (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Германия) и Яница Дочева (МУ-София). Презентация на чувствителната тема тема „Защо изпращаме студенти на обмен? Отношението на студентите по медицина към расизма в медицината и здравеопазването в Германия“ представи Симон Герхардс (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Германия).

В последния ден на форума, по време на Генералната асамблея бяха приети нови членове на ECTS MA: Университетът Аугсбург, Германия, Университет Париж – Сите, Франция, Медицинският университет Познан, Полша, Католическия университет на Валенсия, Испания и Университетът Упсала, Швеция.

Тридневното събитие завърши с културна програма, включваща посещение на Националния исторически музей и на Боянската църква.