СТРАНИЦИ
разговор межд,у домакините и гостите от Р Косово

МУ-София посрещна първата академична делегация от Университета Дяково „ФЕХМИ АГАНИ“ – Р Косово

В изпълнение на настоящия проект за мобилност, Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ сподели своя опит за организация на програмите за обучение на медицински сестри и акушерки в съответствие с европейските директиви и изисквания.

Очаква се преподаватели от факултета да разработят заедно със своите колеги от Р Косово планове за създаване на магистърски и докторски програми. Предвидените по проект мобилности са 18 на брой, включващи преподаватели и студенти.

Заместник-ректорът по учебната дейност, проф. д-р Каролина Любомирова, дм, и представители на Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ посрещнаха гостите в Ректората, като програмата на гостуващите лектори продължава под менторството на проф. Антония Янакиева, дм, академичен координатор за ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Колеж „Й. ФИЛАРЕТОВА” и Филиал на колежа Враца.