СТРАНИЦИ

Новини и събития

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

онагледяване на сигурността
ЕК стартира онлайн консултация за сигурността на научните изследвания

Откритостта и международното сътрудничество са от ключово значение за научните изследвания на световно равнище. Въпреки това, при нарастващо геополитическо напрежение изследователите и представителите на академичните

Отворена е за подаване на проектни предложения конкурсна схема „Дейности Мария Склодовска-Кюри“ – „Докторантски мрежи“, “Хоризонт Европа”

Европейската комисия (ЕК) отвори за подаване на проектни предложения конкурсната схема „Докторантски мрежи“ (Doctoral Networks). Схемата е  чест от дейности „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA) на Рамковата програма

Информационен ден – COST

Онлайн информационният ден за COST ще бъде организиран на 24 май 2023 г.. Събитието е отворено за всички изследователи и иноватори във всеки етап от