СТРАНИЦИ

1,25 милиарда евро за подкрепа на авангардни научни изследвания в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“

Eвропейската комисията обяви нови покани за представяне на предложения на стойност над 1,25 милиарда евро в подкрепа на научните изследвания в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри „, част от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. 

С финансирането ще се разработят отлични докторантски и следдокторски програми и ще се подкрепят съвместни научноизследователски и иновационни проекти.

Финансирането ще подкрепи и осигури работни места на около 10 000 талантливи изследователи от цял свят на всички етапи от тяхната кариера с научноизследователски проекти, обхващащи всички области.

За повече информация ТУК