СТРАНИЦИ

Споразумение за сътрудничество с Първи Московски държавен медицински университет „И.М.Сеченов“

Споразумение за сътрудничество между Първи Московски държавен медицински университет „И.М.Сеченов“ и МУ – София

На 15.11.2017 година е подписано споразумение за сътрудничество между Първи Московски държавен медицински университет „И.М.Сеченов“ и Медицински университет – София, в лицето на Проф. д-р Виктор Златков, дм, ректор на МУ-София и проф. д-р Радомир Угринов, дм, дмн, зам.ректор по следдипломно обучение, международна интеграция и проектно финансиране и съответно Академик Петър Глибочко, Ректор на Университета „Сеченов“ и Проф. Андрей Свистунов, първи зам.ректор. Целта на споразумението е да развива сътрудничеството в областта на медицинската наука и образование, провеждане на съвместни образователни мероприятия, обмен на студенти, учени и преподаватели.

НОВИНИ