СТРАНИЦИ

Споразумение за сътрудничество с Университет Тенеси, гр.Мемфис, САЩ

Споразумение за сътрудничество между Университет Тенеси, гр.Мемфис, САЩ и Медицински университет-София

През 2012 година е подписано споразумение за сътрудничество от Ректора на Медицински университет-София – ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д-Р ВАНЬО МИТЕВ и вицепрезидента на Университета Тенеси Г-Н ЧАРЛС ПЕКОЛО. Договорът предвижда осъществяването на съвместни действия за усъвършенстване на денталната медицина чрез обмен на идеи в сферата на денталното образование и практика, и чрез програма за международен обмен на студенти и преподаватели между Факултет по дентална медицина на МУ-София и Колежа по стоматология на Университета Тенеси, САЩ.

НОВИНИ