СТРАНИЦИ

Меморандум за разбирателство и академично сътрудничество с Медицински университет – Астана, Казахстан

Меморандум за разбирателство и академично сътрудничество между МУ – Астана, Република Казахстан и МУ – София

Целта на меморандума е съвместно развитие на програми за образование и следдипломно обучение, обмен на преподаватели и студенти, развитие на иновативни образователни технологии, както и сътрудничество между библиотеките на институциите, включващо обмен на академична и научна литература.

НОВИНИ