СТРАНИЦИ

Споразумение за академичен и образователен обмен с университета Хирошима, Япония

Споразумение за академичен и образователен обмен между университета Хирошима, Япония и МУ-София.

На 6 май 2012 е подписано споразумение между университета Хирошима, Япония и Медицински университет-София за академичен обмен, с цел насърчаване взаимното разбирателство между двете страни и между двата университета чрез образователно и академично сътрудничество и обмен. Ректорът на МУ-София Проф. Ваньо Митев, MD, PhD, DSc, и президентът на Хирошимския университет, Япония –Тошимаса Асахара MD, PhD, подписаха договора и определиха следните програми за развитие: насърчаване на съвместни научни изследвания, обмен на факултетни преподаватели и административен персонал, на студенти и научни публикации, резултати и друга академична информация.

НОВИНИ