СТРАНИЦИ
зелен сертификат за 2022

Медицински университет – София отново със зелено отличие в световната класация UI GreenMetric World University Rankings 2022

МУ-София получи признание за своята устойчива зелена политика в световната класация UI GreenMetric World University Rankings 2022. Висшето медицинско училище е на 911-то място в световната листа на висшите училища с най-устойчиво развитие и е единственият университет от България в издание 2022.

Методиката в класацията обхваща 6 големи раздела с индикатори: Материална учебна база и инфраструктура, Енергия и климатични промени, Отпадъци и пречиствателна система, Водни ресурси, Транспорт в кампуса, както и Качество на обучението. С развитието на „зелена икономика“ в новите променени условия за висшето образование в Европа, ръководството на МУ-София все повече се фокусира и работи в посока устойчиво развитие и възпитаване на екологични ценности в своите възпитаници и преподавателски колектив.