СТРАНИЦИ

Френски институт в България

ФРЕНСКИ ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” ви информира, че Френския институт в България предоставя стипендии на френското правителство за:

 

Мобилност на млади научни работници за краткосрочен престой на докторанти и млади изследователи, с цел стимулиране на тяхната мобилност.

Тези стипендии позволяват престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни. 

Документи за кандидатстване:

 •  формуляр  Dossier de bourse d’études  / Dossier de bourse de stage
 •  снимка, залепена върху формуляра
 •  CV
 •  кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 •  служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 •  или копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска организация в България
 • препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащи кандидата с упоменат периода на пребиваване
 • копие на личната карта
 •  

* Сроковете за кандидатстване се осъществяват на три сесии през годината: края на февруари, края на април, края на септември. 

Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан.

Документи за кандидатстване:

 •  формуляр
 •  снимка, залепена върху формуляра
 •  CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • писмено съгласие от двамата научни директори
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения
 • копие на личната карта

За повече информация:  ТУК                                                                                                                              За контакти: Г-жа Бисера Коларова      bissera.kolarova@institutfrancais.bg 

СТИПЕНДИИ