СТРАНИЦИ

МУ-София е партньор в проект на Франкофонската университетска агенция – AUF

В рамките на програма на Франкофонската университетска агенция – AUF, Медицински университет – София ще участва като партньор в проект „PROJET PILOTE VISANT A ELARGIR LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION UNIVERSITAIRE ET L’ECHANGE DE BONNES PRATIQUES EN UTILISANT DES OUTILS DE BENCHMARKING”. Координатор на проекта е Университет по медицина и фармация, гр. Яш, Румъния.          Проектът предвижда изграждането на екип за увеличаването на обмена на добри практики между студентите от дентални медицински факултети, подкрепящи фундаменталните проучвания. Този подход в дидактическа перспектива трябва да се отрази при вземането на интегративно диагностично и терапевтично решение от бъдещите лекари.