СТРАНИЦИ

Покана за кандидатстване в 5-то издание на наградата El Fassi

На всеки четири години се връчва наградата El Fassi. Тя е в чест на работата на видна фигура от мрежите на франкофонията, чиято дейност в една или повече от следните области е оказало голямо влияние чрез качеството на своя опит и иновативния характер на дейността си в международен мащаб:

изследвания,

обучение,

управление,

трансфер на знания,

международно сътрудничество и развитие. 

Краен срок: 25.07.2021

За контакти: activites-instances@auf.org