СТРАНИЦИ

Конкурс « Моята теза в 180 секунди »

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) организира конкурс « Моята теза в 180 секунди » , който предоставя на участниците уникалната възможност да запознаят по – широка публика с изследванията си. Той е и средство за представяне и популяризиране на докторантската форма на обучение. Конкурсът е и начин за представяне на българската научна продукция и засилване на контактите и обмена между научните среди и обществото като цяло. Победителят в националния финал представя България на международния, който тази година ще се проведе в края на септември в столицата на Сенегал, Дакар. Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2019г.

Цялата необходима информация за конкурса може да бъде открита на сайта на УАФ от ТУК