СТРАНИЦИ

Другите за нас

двама от студентите с техните преподаватели
Да надмогнеш собствените дефицити

Един материал на вестник „Аз-буки“ за сплотените усилия на преподавателите от МК „Йорданка Филаретова“ – София, които обучават незрящи студенти за масажни терапевти, и възможността

акад. Трайков
Медицинският университет в София следва тенденциите в модерното образование – за зелена политика и дигитализация, каза акад. Лъчезар Трайков

В Медицинския университет (МУ) в София се стремим да сме иновативна структура, която в унисон с европейските ценности следва новите тенденции в модерното образование –

акад.Трайков в лице в лице
Лекарят и болките на обществото

На 7-ми април, Световен ден на здравето и професионален празник на всички, които работят в областта на здравеопазването и медицината, ректорът на МУ – София

парамедици на обучение
Професия парамедик

Първата протегната за помощ ръка към пострадалите – една нова за България специалност Силен характер, дисциплина, себеотдаване, готовност да помогнеш в критична ситуация, и работа