СТРАНИЦИ

НОВИНИ

Правила за разпределение на допълнителните средства за стипендии между структурните звена на МУ-София по ПМС 90 на МС от 26.05.2000г.

Утвърдените правила може да видите ТУК

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3