СТРАНИЦИ

ИМЕНИТИ ВЪЗПИТАНИЦИ

Откривателят на балканската ендемична нефропатия

Доц. Йото Танчев е български лекар и учен, нефролог, откривател на балканската ендемична нефропатия – особено заболяване на бъбреците, което се среща само в определени райони на България, Румъния и бивша Югославия. Завършва медицина в София през 1942г. 

Доц. Йото Стоянов Танчев е роден на 30 юли 1917 г. в с. Боденец, Врачанска област. Завършва Врачанската мъжка гимназия през 1936 г. Същата година започва следването си по медицина в Медицинския факултет в гр. Клуж, Румъния, където остава до 1940 г., след което се прехвърля в Медицинския факултет  в София. Дипломира се през 1942 г., като защитава блестящо докторска теза върху промените на левкоцитите при някои хронични заболявания, под ръководството на проф. Константин Чилов, проф. Владимир Алексиев и проф. Тошо Гоцев.

Още като млад лекар, д-р Йото Танчев започва  проучвания върху атипичен нефрит, забелязан в селата около град Враца, България. През 1956 г. заедно с негови колеги от местната окръжна болница описват за първи път в света в сп. „Съвременна медицина“ основните симптоми на своеобразното заболяване, срещащо се само в ендемични райони на България, Румъния и бивша Югославия.Техният принос се състои на първо място в точното описание на клиничната картина и лабораторните показатели на това особено заболяване на бъбреците. Следва вълна от интерес към заболяването. 

Новоописаното заболяване отначало е наречено „Врачански нефрит“, а по-късно става известно като „Балканска ендемична нефропатия“(Balkan endemic nephropathy), a така също и като „Дунавска ендемична фамилна нефропатия“ (Danubian endemic familial nephropathy), тъй като впоследствие са описани заболели жители на определени райони в бивша Югославия и Румъния. 

Многобройни са научните конференции и симпозиуми посветени на БЕН, а публикациите са десетки – на известни български и чуждестранни автори в най-престижните нефрологични списания (Kidney International, Nephron, Am. J. Nephrology, Clin. Nephrology и много други). 

През 1964 г. СЗО организира голям конгрес по проблемите на БЕН в гр. Дубровник, Хърватия, в който участват най-авторитетни нефролози от целия свят. На този форум е прието, че новоописаната от доцент Йото Танчев и съавтори ендемична нефропатия представлява нова нозологична единица в хуманната медицина. През 1988 г. Патентното ведомство на Република България (тогава ИНРА) издава заслужено на доцент Танчев и колектив диплома за откритие № 8, наименувано „Явление при нефропатиите“ и ги включва в Златната книга на откривателите.

Най-престижните нефрологични учебници и книги като “Oxford Textbook of Clinical Nephrology“ под редакцията на С. Камерън и др., изданието на Харвард и Калифорнийски университет “The Kidney“ под редакцията на Б. Бренер и Ф. Ректър и др. започват главите за Балканската ендемична нефропатия с името на откривателя на заболяването доц. Танчев. Научните постижения на доц. Танчев са оценени от световната нефрологична общност и представляват голямо международно признание за българската медицина.