СТРАНИЦИ

НОВИНИ

лого на ФФ
Международна магистърска програма на Фармацевтичен факултет, МУ-София по Оценка на здравни технологии с фармакоикономика

Фармацевтичен факултет на МУ-София предлага 3-семестриална межуднародна магистърска програма по Оценка на здравните технологии (ОЗТ) с фармакоикономика, преподавана на български и английски език. Програмата е