СТРАНИЦИ

НОВИНИ

8 ДЕКЕМВРИ ПО ТРАДИЦИЯ НЕУЧЕБЕН ДЕН

По традиция и съгласно Заповед РК-36-2668/01.12.2022 г. на ректора акад. Трайков, студентския празник 8-ми декември 2022 г. е обявен за свободен от учебни занятия ден

Започва кандидатстването за стипендии за специални постижения /награди/ за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.

Срокът за кандидатстване за стипендии за специални постижения /награди/ отпускани от бюджета на Студентския съвет за зимния семестър на учебната 2022/2023 г. е от 01.12.

снимка на заповедта на ректора
29 ноември – неучебен ден за студентите, но присъствен за академичния и административния състав на МУ-София

Във връзка с отбелязването на патронния празник на Медицински университет- София и Медицински факултет, вторник, 29 ноември 2022г. е обявен за неучебен за студентите, но