СТРАНИЦИ

Актуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

Цел на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват.
Очакваните резултати: Да се установи и задълбочи сътрудничеството на българските учени с водещи учени от чужбина, да се стимулира участието на млади учени в международни научни прояви, да се осигури видимост на българските научни изследвания.

Допълнителна информация ТУК