СТРАНИЦИ

ЕK предлага бюджет от 17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ през 2021 г.

Европейската комисия предложи бюджет на ЕС в размер на 166,7 милиарда евро за 2021 г., който да бъде допълнен с 211 милиарда евро безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро за заеми по програмата Next Generation EU – временният инструментът за възстановяване.

Предложението за бюджета за първата година на „Хоризонт Европа“ е 17,3 милиарда евро. Сумата трябва да помогне за увеличаване на европейската подкрепа за научни и иновационни дейности свързани със здравето и климата, от които 5 милиарда евро по линия на програмата Next Generation EU. Този бюджет има за цел да мобилизира значителни инвестиции през 2021 г. за справяне с непосредствените икономически и социални щети причинени от пандемията на коронавируса.

За повече информация ТУК