СТРАНИЦИ

Еразъм+ Офисът на МУ-София на виртуална среща с Еврокомисар г-жа Мария Габриел за бъдещето на Програмата

МУ-София взе участие в проведения виртуален диалог с гост лектор г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по „Иновациите, научни изследвания, култура, образование и младеж“ и участието на редица международни офиси в българските висши учебни заведения. Организатор на събитието на тема „Бъдещето на програмата Еразъм+ в България“ е Ерасмус Стюдънт Нетуърк – България в лицето на президента й, г-жа Златина Тодорова. 

Еразъм+ офисът на МУ-София официално честити от името на целия университет 12-та годишнина от създаването на Erasmus Student Network Bulgaria (ESN България), част от Erasmus Student Network (ESN) – най-голямата студентска асоциация в Европа, създадена през 1989 г. за подпомагане развитието и обмена на студенти. Сред поставените актуални теми бяха: приоритети и предизвикателства пред новия програмен период 2021-2027, влиянието на COVID-19 върху университети и студентите по програмата Еразъм+, развитието на проекта „Студенти помагат на студенти“ за социалното включване и пр.