СТРАНИЦИ

Еразъм+ уебинар с организатор МФ на МУ-София и University of Technology and Humanities Kazimierz Pulaski в Радом, Полша

Международен Еразъм+ уебинар бе проведен през май. Той включваше двете големи теми: „Polymeric biomaterials for targeted drug delivery system for cancer therapy“ с лектор доцент Уршула Пиотровска, д-р (Urszula Piotrowska, PhD) и „Human transposons and the role of the endogenous reverse transcriptase“ с лектор доцент Корнелия Полок (Kornelia Polok, PhD.). Работният език на уебинара беше английски .

Организатори на уебинара бяха Факултет по медицина на МУ – София и Факултета по медицински и здравни науки (WNoZiKF) на Технологичния и хуманитарен университет „Казимеж Пуласки“ в Радом, Полша.

Студентите проявиха силен интерес към Еразъм+ уебинара, който им предостави широка платформа за споделяне на добри практики и запознаване с големия изследователски и преподавателски потенциал на двете висши учебни заведения.

Академичното сътрудничество между двата университета в рамките на програмата Еразъм+ на ЕК препотвърждава мястото на преподавателския обмен като съществен инструмент за предоставяне на полезна информация на споделена аудитория от студенти.