СТРАНИЦИ

Европейският съвет за иновации стартира своята дейност на 18 март 2021

Европейският съвет за иновации (European Innovation Council, EIC) ще стартира своята дейност на 18 март 2021 г. 

EIC е една от ключовите новости, които въвежда „Хоризонт Европа“. С двудневно събитие, организирано от EIC, ще бъде отбелязано публикуването на работната програма и обявяването на първите конкурсни сесии.

На 18 март церемонията за откриването на EIC ще включва приветствия от ръководители на държави и европейски институции, както и три кратки тематични сесии за приноса на EIC за икономическото възстановяване на Европа с ключови партньори от старт-ъп и изследователската общност, както и от фондове за рисков капитал.

На следващия ден – 19 март, ще бъде представена информация за това как работи EIC, как да се кандидатства по конкурсните сесии, какви са условията за допустимост и др.

Повече информация по темата можете да намерите на следните адреси: