СТРАНИЦИ
Студент презентира

Годишна международна среща  в Университета в Тарту, Естония

Годишна среща на “ECTS Medical Association” се състоя между 04-06 май в Университета на Тарту с повече от 50 участници.ECTS MA е асоциация, чиито членове са медицински факултети от Европейския съюз (включително Швейцария и Норвегия).

Целта на тази асоциация е оптимизиране на обмена на студенти по медицина в ЕС, използвайки Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). По време на 3-дневната програма се състояха различни работилници и бяха обсъдениследните теми:
  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В МЕДИЦИНАТА
  • Еразъм+ международно измерение
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПРИМЕРИ ЗА ОБМЕН НА СТУДЕНТИ И ПЕРСОНАЛ
  • РАБОТИЛНА СЕМИНАРА 1 и 2 за „Услуги за добре дошли за студенти по обмен“ и „Включващ Еразъм+“
  • Опит и предизвикателства от пандемията COVID19

Последният ден от програмата започна с обсъждане на важни въпроси относно ефекта от пандемията. Партньорите от университета в Тарту организираха специална социална програма с 2 jm пешеходен туризъм в Valgesoo bog, където участниците имаха възможност да се потопитят в природата на Естония.


Следващата 2024 година Медицински университет – София ще бъде домакин на годишната среща на ECTS MA, когато ще бъдат отбелязани 20 години от създаването на организацията

 
Очакваме #ECTSMA2024 следващата година в България!