СТРАНИЦИ

Информационен ден на ЕК за „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA)

Европейската комисия организира онлайн информационно събитие за различните схеми на финансиране и основните промени по отношение на Действията „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA), част от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. 

То ще бъде предавано на живо онлайн на 23 март 2021 г. (от 10:00 до 13:30 ч., българско време). Представянето на MSCA ще бъде на английски език, като за събитието не се изисква регистрация.

Повече информация ТУК