СТРАНИЦИ
ingenium

INGENIUM – Алиансът на европейските университети

Медицински университет – София е част от Европейския университетски алианс INGENIUM, роден през 2020 г., като част от Инициативата за европейски университети, стартирана от Европейската комисия чрез Програма Еразъм+.

INGENIUM
 обединява 10 университета от 10 страни от Европейския съюз:
• Германия: Университет за приложни науки в Карлсруе
• България: Медицински университет-София
• Испания: Université d’Oviedo
• Финландия: Университет за приложни науки на Югоизточна Финландия
• Франция: Университет Руан Нормандия
• Гърция: Критски университет
• Ирландия: Технологичен университет в Мюнстър
• Италия: Университет Габриеле д’Анунцио Киети – Пескара
• Румъния: Технически университет Георге Асачи в Яш
• Швеция: University of Skövde

Целта на партньорите на INGENIUM е да създадат европейски университетски съюз с програми за висше образование на Английски език, включително да развият преподавателско и изследователско сътрудничество в различните области на специализация на партньорите, надграждайки силните страни на членовете за създаване на синергии между тях.

За преподавателските екипи това е възможност да интернационализират обучението си без ограничения във формата: обмен в рамките на свободно избираеми курсове или интегрирани цялостни учебни програми, удостоверяване на двойни степени, съвместни степени и т.н. Алиансът INGENIUM може също да позволи създаването на мрежа за стажове или семестри на обучение в чужбина, научно сътрудничество, както и да доведе до разработване на европейски проекти по всички теми на интерес за партньорските университети.

Наскоро партньорите на INGENIUM подадоха заявление по поканата на Европейската комисия за Европейски университети за 2022 г., която е част от Ключова дейност „Партньорство за високи постижения“ на Програма Еразъм+.