СТРАНИЦИ
Еразъм

Конкурс за участие по програма Еразъм+ на студенти по медицина за академичната 2020-2021 година

МУ-София обявява конкурс за избор на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 година.

Документите се подават на email int@mu-sofia.bg  до 27 март 2020 г. За контакти: тел. +359 2 9152138.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Мотивационно писмо на английски език.
  2. Уверение, че са записани за съответната академична година.
  3. Академична справка с успех минимум Добър 4.00.
  4. CV на български език.
  5. Сертификат за владеене на език
  6. Молба за участие в свободен текст