СТРАНИЦИ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРШАВА, ПОЛША НАБИРА ДОКТОРАНТИ

Отделът за следдипломно обучение на докторанти към Медицински университет – Варшава приканва заинтересованите чуждестранни граждани да кандидатстват за докторска програма по дисциплините от областта на медицинските, здравни и фармацевтични науки. С новия процес по набиране на кандидати и с новата учебна програма на английски език, на чуждестранните кандидат-докторанти се предлага възможност да продължат докторската си степен в Медицинския университет във Варшава.

Международната докторска програма е безплатна, а докторантите ще получават стипендии в размер на 2104-3215 PLN месечно за пълните 4 години на обучението.

Важна информация относно набирането на кандидатури и учебната програма ТУК и ТУК

Предложения за проекти могат да бъдат намерени ТУК