СТРАНИЦИ

Международната научно-практическа конференция „3D-технологии в клиничната анатомия“ Самара 2021

Федералната държавна автономна образователна институция за висше образование «Самарски държавен медицински университет» към Министерство на здравеопазването на Руската федерация съвместно с Федералната държавна автономна образователна институция за висше образование И. М. Сеченов – Първи Московски държавен медицински университет към Министерството на здравеопазването на Руската федерация (Сеченовски университет) ще проведат от 10 до 12 септември 2021 г в Самара международна научно-практическа конференция „3D-технологии в клиничната анатомия“. Конференцията е посветена на актуалните проблеми на клиничната, топографската и общата анатомия и въвеждането на 3D-технологии в научните и образователни процеси в специализираните катедри на медицинските университети.

За участие в конференцията са поканени руски и чуждестранни учени и преподаватели, аспиранти и млади учени, базирани в медицински университети.

Програмата на конференцията включва пленарна сесия и работа в групи, посещения на образователната, научна и иновативна инфраструктура на SamSMU (Парк за научноизследователска и производствена технология на ИТ медицина, Многопрофилен център за акредитация и симулация, Център за трупове, Междуведомствен център за обучение на морга) .

Докладите със значимо съдържание ще бъдат препоръчани от Организационния комитет на конференцията за публикуване в такива списания като „Оперативна хирургия и клинична анатомия (списание „Пирогов“) или „Наука и иновации“, включени в списъка на руски рецензирани научни списания, препоръчани от Висшата атестационна комисия на Министерството на образованието и науката на Руската федерация.

Конференцията ще включва заседание на образователно-методическата комисия по топографска анатомия и оперативна хирургия на FUMO и заседание на Асоциацията на клиничните анатоми на Русия.

По време на конференцията се предвижда развлекателна програма за участници от други региони. Подробна програма на конференцията ще бъде съставена и изпратена до участниците в конференцията на по-късен етап.

Място на конференцията: Русия, Самара, ул. Гагарина, 18, актовата зала на SamSMU

Формат на конференцията: лично и чрез видеоконференция.

Език на конференцията: руски, английски. За участниците в конференцията ще бъде осигурен симултанен превод.

За участниците няма такса за регистрация.

Пътните разходи до Самара, настаняването и храненето се заплащат от участниците.

Процедура за подаване на заявления за участие в конференцията и регистрация на участници:

За да вземете участие в конференцията, моля, изпратете вашата кандидатура (приложение 1) до организационния комитет до 1 юли 2021 г. Адресът на електронната поща за подаване на заявления: kaf_opersurgery@samsmu.ru.

Контакт:

Айкуш Назарян: +79277024743, a.k.nazaryan@samsmu.ru

Заявка за участие в международната научно-практическа конференция „3D-технологии в клиничната анатомия“