СТРАНИЦИ
EUA приветства 8 нови мембъри

МУ-София вече е част от най-престижната университетска организация в Европа

На 26 януари 2024 г. Съветът на Европейската асоциация на университетите (EUA) одобри кандидатурите на няколко нови членове, сред които и Медицински университет – София. Организацията приветства следните институции като индивидуални пълноправни членове:
Медицински университет – София (България) 🇧🇬
Университет Полис (Албания) 🇦🇱
Uniwersytet w Białymstoku (Полша) 🇵🇱
Uniwersytet Opolski (Полша) 🇵🇱
Universidad San Jorge (Испания) 🇪🇸
Истанбулският университет Гедик (Турция) 🇹🇷
Манчестър Метрополитен университет (Обединеното кралство) 🇬🇧

Европейската асоциация на университетите представлява повече от 870 университета и национални Ректорски асоциации в 49 европейски държави. EUA играе решаваща роля в Болонския процес и в оказването на влияние върху политиките на ЕС относно висшето образование, научните изследвания и иновациите. Чрез непрекъснато взаимодействие с редица други европейски и международни организации, EUA гарантира, че независимият глас на европейските университети се чува.

Като член на организацията, МУ-София ще може да се възползва от изключителните възможности за формиране на европейски политики и инициативи, засягащи висшето образование и научните изследвания в Европейското пространство за образование (ЕЕА).