СТРАНИЦИ

Медицински университет – София и 11 водещи европейски висши учебни институции в проекта Alliance4Life получиха финансиране по Horizon 2020

Медицински университет – София вече официално е част от Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe (Алианс за природни науки: от стратегии до действия в Централна и Източна Европа) и бенефициент по  H2020-SC1-BHC-2018-2020 / H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD.

Партньори в Алианса са чешките у-ти Masarykova univerzita и FAKULTNI NEMOCNICE U SV. ANNY в Бърно, словашкия у-т BIOMEDICINSKE CENTRUM SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED, полския у-т UNIVERSYTET MEDYCZNY W LODZI, хърватския у-т SVEUCILISTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET, естонския у-т TARTU ULIKOOL, литвинския у-т VILNIAUS UNIVERSITETAS, латвийския у-т LATVIJAS ORGANISKAS SINTEZES INSTITUTS, словенския у-т UNIVERZA V LJUBLJANI, унгарския у-т SEMMELWEIS EGYETEM и румънския у-т UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL

DAVILA DIN BUCURESTI.

Целта на проекта да се постигнат по-високи резултати в научноизследователска, иновационна и развойна дейност (R&I) в регион с по-ниски постижения в тези сфери, какъвто е ЦИЕ. Alliance4Life следва да изгради мрежа от прогресивни здравни изследователски институции в ЦИЕ и да възпита организационна култура в тях, насърчаваща високите постижения.